Hét plan

De Burgt biedt mogelijkheden

Hét plan dat wij voor De Burgt hebben bestaat in de kern uit vier punten.  Daarbij laten we het idee los dat er een hoofdlocatie nodig is of benoemd moet worden. Het uitgangspunt is dat wij zien dat De Burgt een winstgevend potentieel heeft. Een bruisende cultuurlocatie, gecombineerd met actieve ondernemersactiviteiten en een ontspannen en goede horecagelegenheid. De Burgt heeft dit allemaal in zich. Zelfs zoveel dat een reëel streven naar afbouw van subsidie één van de punten is van dit plan.

Horeca voor iedereen

1

Volle agenda

2

Winstgevend potentieel

3

Back-office gemeentehuis

4

Minimale investering

Juist bij de huidige financiële uitdagingen die het gemeentebestuur van Katwijk heeft, vinden wij het onverantwoord om op dit moment een plan te presenteren waar grote investeringen voor nodig zijn. Natuurlijk kan in een later stadium een nieuw plan vanuit een gezonde nieuwe situatie een mogelijkheid zijn. Alleen wij vinden dat een essentiële voorwaarde is om nu stappen te zetten die voldoet aan de eis van minimale investering. Of anders de plannen in de ijskast en eerst zorgen dat de gemeentelijke begroting op orde is.

Met hét plan in vier punten geven wij de basis voor onze oplossing voor dit dossier. 

1

Horeca uitbreiding

Horeca voor iedereen

Met een extra focus op de kracht van goede horeca, is de uitbreiding van de horeca een belangrijk punt binnen de succesformule van hét plan van De Burgt. Ruimte binnen en buiten voor alle bezoekers voor de ‘droge’ en ‘natte’ horeca heeft een sterk sociaal karakter. Tevens is succesvolle horecagelegenheid een belangrijke commerciële factor.  

2

Verlaging vierkante meterprijs

Volle agenda

Voor de Coronatijd vonden er veel activiteiten in De Burgt plaats. Vooral in de avonduren zijn er nog veel mogelijkheden om het pand met al de verschillende zalen en locaties, in combinatie met de horeca, goed te benutten. Door een effectieve bezetting is De Burgt de hele dag te gebruiken voor allerlei doeleinden. Een betere bezetting geeft een lagere vierkante meterprijs.

3

Geen subsidie

Winstgevend potentieel

Als ondernemers hoef je ons niet te vertellen hoe belangrijk het is om winstgevend te zijn. Het streven naar een gezonde financiële ontwikkeling is de basis voor dit plan. Wij willen naar een gezonde afbouw van subsidiebehoefte voor het cultuurhuis Katwijk en in het bijzonder De Burgt.

4

Locatie Cultuurbedrijf

Back-office gemeentehuis

Om het huidige succes van De Burgt te kunnen uitbouwen is het van belang de ondernemers binnen deze formule te behouden. De ondersteunende dienst of back-office van het cultuurbedrijf Katwijk kunnen het beste gebruik maken van werkplekken in het verbouwde gemeentehuis. Deze locatie is momenteel in verbouwing voor meer werkplekken dan dat er na Corona nodig zijn is de verwachting. Het blijkt dat deze (kostbare) verbouwing door een afname van 0,7 bureau per medewerker naar 0,43 bureau per medewerker eigenlijk onnodig is. 

Streven naar privatisering

De ondernemers in De Burgt zien van dichtbij dat er veel mogelijkheden zijn binnen De Burgt. Er zijn daarom veel voordelen die ontstaan wanneer De Burgt vanuit een gezonde commerciële drive kan worden gerund in samenwerking met de ondernemers. 

Wij zijn enthousiast over nog meer potentie van De Burgt wat het huidige succes verder uitbouwen. Geen afbreuk maar opbouw. Een stap die zonder de integratie van ondernemers ondenkbaar is.